foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Astrobaza w Dobrzyniu nad Wisłą

Google Translate

plenfrdeitptruesuk

logo

 

airproducts

ALE KOSMOS! - PIERWSZA GWIAZDKA

  13 grudnia w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie edukacyjne. Było ono efektem udziału nauczyciela naszej szkoły- p.Łukasza Kołodziejskiego, który wraz z żoną Agnieszką Kołodziejską- wziął udział w konkursie „Ale kosmos!”, organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik. Wiadomo nie od dziś, że co dwie głowy- to nie jedna! Państwo Kołodziejscy wygrali konkurs projektem „Pierwsza gwiazdka”. Jest ona symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło narodzinom Jezusa, a dla nas stała się również pretekstem do podjęcia tematów dotyczących astronomii.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dyrekcji szkoły- p. Aleksandra Nowak, która przed rozpoczęciem części oficjalnej, poprosiła zebranych o powstanie i  uczczenie minutą ciszy ofiar tragicznych wydarzeń, których doświadczyła nasza ojczyzna 38 lat temu (ogłoszenie stanu wojennego).

Następnie goście i uczestnicy warsztatów mieli przyjemność obejrzeć uroczy taniec w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dziękujemy wychowawczyniom- p. Milenie Niekraś i p. Danusi Kowalskiej za przygotowanie przedszkolaków.

Następnie dyrekcja powitała zaproszonych gości:

  • wicewojewodę województwa kujawsko-pomorskiego- p. Józefa Ramlau,
  • burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą- p. Piotra Wiśniewskiego,
  • przewodniczącego Rady Miejskiej– p. Krzysztofa Pryciaka,
  • wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej – p. Dorotę Kalinowską,
  • radnych rady miejskiej, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą,
  • przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Lipnie - zastępcę komendanta- podinsp. Annę Kochowicz, dzielnicowego posterunku policji w Dobrzyniu nad Wisłą– sierż. szt.  Michała Marciniaka oraz sierż. szt.  Bartosza Brańskiego,
  • Rodziców, Przedstawicieli stowarzyszeń, klubów i innych organizacji samorządowych z terenu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą;

W sposób szczególny została przywitana młodzież, która zawitała w progi dobrzyńskiej szkoły, a byli to uczniowie ze Szkół Podstawowych w Działdowie, SP w Wyszynie, SP w Maszewie, SP w Starych Proboszczewicach, SP w Radomicach, SP w Wielgiem, SP w Zakrzewie, SP w Chalinie, SP w Krojczynie, SP w Dyblinie oraz SP w Dobrzyniu nad Wisłą. W warsztatach wzięło udział 156 uczniów! W tym miejscu należą się podziękowania nauczycielom- opiekunom, którzy podjęli się trudu i przyjechali do nas ze swoimi podopiecznymi.

Ale był jeszcze jeden powód spotkania: dokładnie 50 lat temu po raz pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu, natomiast w wigilię Bożego Narodzenia 1968 roku, astronauci statku kosmicznego Apollo 8 jako pierwsi ludzie okrążyli Księżyc. Po raz pierwszy ludzie zobaczyli, jak nasza planeta wygląda z kosmosu i jako pierwsi zobaczyli wtedy wspaniały wschód Ziemi, która wyłoniła się zza horyzontu Srebrnego Globu. Tak narodziło się jedno z najpiękniejszych zdjęć Ziemi, które dziś możemy oglądać w albumie "100 fotografii, które zmieniły świat". Po zrobieniu zdjęcia - podczas transmisji telewizyjnej na Ziemię, w Wigilię Bożego Narodzenia 1968r., wzruszeni astronauci odczytali pierwsze 10 wersów z Księgi Rodzaju. Z wokółksiężycowej orbity na Ziemię popłynęły słowa: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem…”.

Z całą pewnością za kilka dni w gronie tych, których kochamy i my będziemy odczytywać te wersy tyle, że przy wigilijnych stołach. Zaś podczas warsztatów zastanawialiśmy się, co mogło prowadzić Mędrców do  betlejemskiej stajenki – kometa, koniunkcja planet czy supernowa? Jak umierają gwiazdy itp. Każdy mógł udać się w podróż z mobilnym planetarium. Gwoździem  programu były oczywiście warsztaty (robotyka, meteoryty, warsztaty komety, lasery, rakiety, warsztaty stacji kosmicznej ISS) dla naszej wspaniałej młodzieży.

Istotnym punktem programu był wykład pt. „Co mogło prowadzić mędrców”- pana Sebastiana Soberskiego – kierownika Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu, radioobserwatora w Katedrze Radioastronomii UMK, prowadzącego program „Obserwatorium”.

Kolejna prelekcja to „Tajemnice meteorów i meteorytów”- p.Jacka Drążkowskiego – popularyzatora Astronomii, redaktora najstarszego czasopisma astronomicznego Urania – postępy astronomii, kolekcjonera i znawcy meteorytów, tegorocznego laureata nagrody Polskiego Towarzystwa Astronomicznego im. Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie.

Ostatnie wystąpienie należało do członków Koła Naukowego Robotyków, działających przy Politechnice Warszawskiej.

Następnie- p. Joanna Jędrzejewska zapoznała gości z programem warsztatów oraz zaprosiła zebranych do obejrzenia niezwykle pracochłonnych prac z konkursu, dotyczącego Układu Słonecznego. 

W tym miejscu dziękujemy serdecznie sponsorom nagród – Burmistrzowi MiG w Dobrzyniu nad Wisłą- p.Piotrowi Wiśniewskiemu, który objął to przedsięwzięcie swoim patronatem, oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękujemy także przedsiębiorstwu Orpak ze Szpiegowa za wydrukowanie pięknych planet.

Dziękujemy Radzie Rodziców, która zatroszczyła się o poczęstunek dla naszych gości. W szczególności- p.Joannie Balcerowskiej oraz państwu Barbarze i Piotrowi Kalinowskim, których domy na kilka dni przed imprezą zamieniły się w fabrykę pierników.

Dziękujemy autorom projektu – Agnieszce i Łukaszowi Kołodziejskim, koordynatorom dobrzyńskiej astrobazy p.Łukaszowi Kołodziejskiemu oraz p. Dominikowi Turkiewiczowi, oraz nauczycielom p. Joannie Jędrzejewskiej, p. Sylwestrowi Strusiowi, p. Monice Boguckiej oraz wszystkim pracownikom szkoły za ich trud i zaangażowanie. 

Serdeczne podziękowania dla Dyrektora DCSiT – p. Łukasza Wasilewskiego, który udostępnił nam obiekt sportowy. Dziękujemy Panu i pana pracownikom.

Cóż… pozostało nam wypatrywać pierwszej gwiazdki…