Widget z astrobazy

Proponuję widget pogodowy na telefon z systemem android. Program po odpowiedniej konfiguracji pobierał będzie dokładne wskazania z naszej astrobazy. Aplikację można pobrać tutaj, następnie ustawić

PWS name- Astrobaza,

Realtime file URL- http://astrobaza.spdobrzyn.pl/pogoda/realtime.txt

Updata interval (sec) - 300